BTimes Weekend: กะปิชุมชนสู่มาตรฐาน OEM

235
0
Share:

Sep 26, 2021

พัฒนากะปิท้องถิ่นให้กลายเป็นสุดยอดสินค้ามาตรฐานขายดีประจำวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้อย่างยั่งยืน

กะปิ วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

หากเดินทางมาถึงวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ เชื่อว่าหลายคนต้องได้ซื้อกะปิติดไม้ติดมือกลับไปลองลิ้มชิมรสกันอย่างแน่นอน เพราะกะปิของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อ ที่เกิดจากการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างให้กลายเป็นแบรนด์กะปิที่มีความแข็งแรง เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ จนสามารถกำหนดราคาขายเองได้โดยไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง

คุณมาเรียม กงม้า ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

หลังจากที่คุณมาเรียม กงม้า ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้าน เธอก็เกิดความคิดที่จะจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเดินหน้าวางแผนการลงทุน ควบคู่ไปกับการจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน ไปจนถึงการจัดตั้งโรงเรือน หรือล้งที่สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกรมประมง โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมประมงเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานทุกๆ 6 เดือน จุดนี้ยิ่งเป็นตัวเร่งให้สมาชิกทุกคนไม่หยุดที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ กระทั่งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค รวมถึงได้รับการรับรองจากหลากหลายหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์การอาหารและยา (อย.), มาตรฐานจีเอ็มพี และมาตรฐานอาหารฮาลาล

คุณบัญชาทดลองทำกะปิ

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์สามารถจำหน่ายกะปิได้สูงถึงประมาณปีละ 100 ตัน โดยมีการเปิดให้ผู้ที่สนใจสสอบถาม หรือสั่งจองสินค้าผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ และที่ร้านค้าชุมชน

กะปิ วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

ปากท้องนี่สำคัญถูกไหมคะ พอปากท้องเดินหน้าได้แล้ว ท้องอิ่มแล้ว ความคิดก็จะมา ความเห็นแก่ตัวก็จะน้อย ถูกไหมคะ เพราะทุกคนมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน แล้วก็พอเพียงแล้ว ผู้ใหญ่ก็พยายามจะบอกลูกบ้านนะ ก็จะบอกว่า ถ้าเรามีกินมีใช้เราประหยัด เรารู้จักกิน จักใช้ ทุกอย่างมันจะอยู่ได้หมด หนี้สินมันก็จะไม่มา

การแก้ไขปัญหาปาก คือสิ่งที่คุณมาเรียมชูขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความแข็งแรง เพราะเธอมีความเชื่อว่าเมื่อท้องอิ่ม ความคิดในการพัฒนาก็จะเกิด ความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยลง ดังนั้นเธอจึงมุ่งมั่นที่ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือน รวมถึงการเก็บออม เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน

BTimes