Mobility Data Dashboard เครื่องมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดงานวิจัย l 25 ก.พ. 66 FULL l BTimes

922
0
Share:

Feb 23, 2023

ดีแทคจับมือสดช.-สถาปัตย์ จุฬาฯ -บุญมีแล็บ เปิดโครงการ ‘Tapping the Untapped’ ชุบชีวิตการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านเครื่องมือ Mobility Data Dashboard

ภาคการท่องเที่ยว ถูกจัดให้เป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่หลายปีมานี้พบว่านักท่องเที่ยวและรายได้เกิดการกระจุกตัวเป็นวงแคบแค่ในจังหวัดใหญ่เพียงไม่กี่จังหวัด อีกทั้งสถานที่สวยงามหลายแห่งก็กลับปราศจากผู้คนเสมือนถูกเก็บเป็นความลับ จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งออกสารพัดแคมเปญ หวังให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง จุดนี้เองที่ทำให้ดีแทค-สดช.-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ จับมือกันนำพลังของ Mobility Data มาวิเคราะห์วิจัยศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง ผลักดันให้เกิดเป็นโครงการ “Tapping the Untapped: ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศผ่าน Mobility Data”

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมพัฒนา Mobility Data Dashboard พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง ร่วมกับ ดีแทค

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าให้ฟังว่า ในครั้งแรกที่แชร์ไอเดียว่าอยากจะทำโครงการช่วยกระจายรายสู่การท่องเที่ยวเมืองรองผ่านการวิเคราะห์ Mobility Data หลายคนก็ยิงคำถามใส่เลยว่า ‘แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนใช้มือถือคนไหนคือนักท่องเที่ยว?’ ซึ่งการค้นหาว่าใครคือนักท่องเที่ยวก็มาจากการที่ดีแทคทำการขออนุญาตจากลูกค้า แล้วทำการเก็บข้อมูลการใช้งานมือถือตลอด 24 ชั่วโมงเฉพาะกลุ่มที่ให้การยินยอม โดยกำหนดพื้นที่การใช้งานตอนกลางคืนว่าเป็น Hometown แล้วปักให้ช่วงเวลากลางวันเป็น Working Place พร้อมนำพิกัดการเดินทางที่จับได้จากเสาสัญญาณมาวิเคราะห์

โครงการ “Tapping the Untapped: ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศผ่าน Mobility Data” จากงานวิจัย “Mobility Data เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง”

และจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทาง ทำให้ได้ข้อสรุปออกมาเป็นดัชนีวัดศักยภาพด้านท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ด้วย Mobility Data จาก 3 ด้าน ได้แก่
1. การท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ
2. การท่องเที่ยวแบบค้างคืน
3. การท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัด (คลัสเตอร์)

โครงการ “Tapping the Untapped: ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศผ่าน Mobility Data” จากงานวิจัย “Mobility Data เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง”

ทั้งนี้ ดีแทคยังได้จัดทำ Mobility Data Dashboard แพลตฟอร์มเจาะลึกการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านข้อมูลมือถือ ต่อยอดจากงานวิจัย “Mobility Data เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรอง” จากข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวกว่า 5.39 ล้านทริป เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน นักออกแบบนโยบายสาธารณะ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการเคลื่อนที่ครอบคลุม 77 จังหวัด เพื่อทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านการออกแบบแผนการท่องเที่ยวภายใน หรือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบข้ามพื้นที่ ไปพร้อมกับการพัฒนาของดีในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

BTimes