BTimes: เกษตรกรแนวใหม่ รวมกลุ่ม ร่วมใจ สู่วิถีเกษตรปลอดภัยแบบยั่งยืน

133
0
Share:

July 15, 2021

เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ พัฒนารอบด้านจนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง

วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ช่วงนี้หลายคนคงหันหน้าพึ่งพาวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมด้วยการปลูกผักในแปลงส่วนตัวไว้กินใช้ หรือแม้แต่การนำออกมาจำหน่ายเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งใจกลางนนทบุรี เขตพื้นที่ที่ถูกความเจริญครอบคลุมแทบจะทั่วทุกตารางเมตร แต่ใครจะเชื่อว่าที่แห่งนี้กลับมีแปลงผักปลอดสารขนาดใหญ่ซ่อนอยู่

คุณจุ๋ม - จารุณี นุชมี ประธาน วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

ในช่วงแรกที่เริ่มรวมตัวก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากเท่าไรนัก อันมาจากหลายปัจจัยได้แก่ การปลูกผักชนิดเดียวกัน การเข้าไม่ถึงช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ ทำให้ชาวบ้านเลือกที่จะใช้พื้นที่หน้าบ้านในการวางจำหน่าย หรือรอให้พ่อค้าคนกลางเข้ามาเหมาซื้อโดยที่ไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้ กระทั่งวันนึงเมื่อคุณจุ๋ม – จารุณี นุชมี เข้ามารับตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ก็ได้มองเห็นโอกาสในการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนฯ เติบโต คู่ขนานไปกับการเจรจาขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และขยายช่องทางการจำหน่าย เพื่อระบายสินค้า และสร้างการจดจำ ตลอดจนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

สุดท้ายผลของความพยายามก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี อันจะเห็นได้จากการที่ชาวบ้านเริ่มจัดสรรพื้นที่ปลูกเพาะปลูกให้มีความหลากหลาย รองรับต่อความต้องการของผู้บริโภค จนสามารถก้าวเข้าไปขายในตลาดชื่อดังขนาดใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศ

วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เราจะต้องไม่โกหกลูกค้า ต้องพูดกับเขาจริงๆ ปลอดภัยก็ปลอดภัย ปลอดสารก็ปลอดสาร และเรากลับมาปุ๊บก็อยากจะทำให้คนซื้อเลย คนซื้อบอกว่าพี่ไม่โกหก ผมเชื่อ อยากจะกิน แล้วเราจะกลับมาทำ โดยที่เราไม่อยากโกหกเขา

การดำเนินกิจการด้วยใจซื่อตรง ไม่โกหก และมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าปลอดสารคุณภาพเยี่ยม คือคติประจำใจที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้วิสาหกิจชุมชนฯ แห่งนี้แข็งแรง กระทั่งได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอย่างเต็มร้อย

ขายผักที่ตลาดไท

นอกจากจะซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคแล้ว คุณจุ๋มยังมุ่งสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ด้วยการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมให้คำแนะนำและบอกต่อช่องทางการขายที่ดีเสมอมา เพราะเชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนฯ จะประสบความสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายในชุมชน

BTimes