BTimes: ‘ไหมแต้มหมี่’ ภูมิปัญญาผ้าหนึ่งเดียวในไทยดังไกลสู่ต่างแดน

109
0
Share:

Nov 25, 2021

ทรานส์ฟอร์ม ‘ผ้าไหมมัดหมี่’ สู่ ‘ผ้าไหมแต้มหมี่’ ชูจุดเด่นด้วยการลดต้นทุนรอบด้าน และการเป็นวิสาหกิจชุมชนศิลปะสร้างสรรค์ พร้อมเป็นประตูสู่โอกาสในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

BTimes: ‘ไหมแต้มหมี่’ ภูมิปัญญาผ้าหนึ่งเดียวในไทยดังไกลสู่ต่างแดน

การมีอยู่ของวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายให้ทั้งประโยชน์แก่คนในชุมชน รวมถึงเป็นพื้นที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านงานหัตถกรรมอย่างการทอผ้าไหมมัดหมี่ ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยลายผ้าของที่นี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ต้องอาศัยความชำนาญและความใจเย็นในการถักทอ

BTimes: ‘ไหมแต้มหมี่’ ภูมิปัญญาผ้าหนึ่งเดียวในไทยดังไกลสู่ต่างแดน

แต่แล้ว เมื่อผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเดินมาถึงทางตัน ส่งผลให้คุณสุภาณีต้องปรับตัวยกใหญ่ ควบรวมนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ ทรานส์ฟอร์มร่างให้มีความพิเศษยิ่งขึ้นจนกลายเป็น ‘ผ้าไหมแต้มหมี่’ ที่จับภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เกิดเป็นกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่ ช่วยลดระยะเวลาการผลิต ลดค่าแรง ลดต้นทุน ไปจนถึงยังลดโลกร้อน ซึ่งหลังจากได้ไอเดียก็เริ่มรวมกลุ่มชาวบ้าน แชร์ความเห็นร่วมกัน เพื่อหาค่ากลางที่จะใช้เป็นแนวทางในการผลิต พร้อมกำหนดจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ตามด้วยการออกแบบลวดลายให้มีความทันสมัย ทันต่อกระแสที่กำลังได้รับความนิยม หรือแม้แต่การนำลวดลายเก่าแก่กว่า 400 ลายมาปรับแต่งให้เกิดความสวยงามมากขึ้น เพื่อตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค

BTimes: ‘ไหมแต้มหมี่’ ภูมิปัญญาผ้าหนึ่งเดียวในไทยดังไกลสู่ต่างแดน

แม่ไม่ปิดกั้นเรื่องการขาย ใครก็ได้ ไม่ต้องลงทุนค่ะ คุณแค่มาถ่ายแล้วก็โพสต์ คุณได้ขาย คุณก็มาตัดเอา ก็จ่ายราคาส่งเรา กำไรส่วนต่างขายได้เท่าไรก็เรื่องของเขา

การได้ลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้กระจายเข้าสู่โลกออนไลน์ กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยคุณสุภาณีนั้นไม่ปิดกั้นโอกาสการขาย แถมยังเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจให้ได้เข้ามาถ่ายรูปสินค้า เพื่อนำไปโพสต์ขายผ่านโซเชียลมีเดียแบบไม่ต้องตุนสต๊อก แต่เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นก็ค่อยมาทำการสั่งซื้อสินค้าเหล่านั้นกลับไป

BTimes