รายแรกโลก! ‘KOKOONIC’ โปรตีนแมลง อาหารแห่งอนาคต l 26 ต.ค. 65 FULL l BTimes ShowBiz

790
0
Share:

Oct 28, 2022

‘KOKOONIC’ ปิ๊งไอเดีย ต่อยอดมูลค่าดักแด้ไหมอีรี่ สู่โปรตีนแห่งโลกอนาคตรายแรกของโลก

BTimes