BTimes Weekend ShowBiz: 17 ปี ProPlugin ศูนย์รวมอุปกรณ์ดนตรีครบวงจร (Re-run)

749
0
Share:

Sep 10, 2021

ตื่นตาไปกับศูนย์การสื่อสารด้วยเสียงแบบครบวงจรที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมแนวคิดการปั้นธุรกิจ ‘ProPlugin’ ที่อยู่มานานถึง 17 ปี

BTimes