BTimes ShowBiz: 17 ปี ProPlugin ศูนย์รวมอุปกรณ์ดนตรีครบวงจร

111
0
Share:

Apr 30, 2021

ตื่นตาไปกับศูนย์การสื่อสารด้วยเสียงแบบครบวงจรที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมแนวคิดการปั้นธุรกิจ ‘ProPlugin’ ที่อยู่มานานถึง 17 ปี

BTimes