เปิดเทอมยุคโควิด-19 บนภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาด

167
0
Share:

เปิดเทอม ยุคโควิด-19 บนภาวะเศรษฐกิจและโรคระบาด

ร้านค้าโอดยอดขายตกเข้าขั้นวิกฤติ ผู้ปกครองร่ำไห้ เพราะไม่มีแม้แต่เงินจ่ายค่าชุดนักเรียนให้ลูก…

ช่วงเวลานี้ของทุกๆ ปี ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นของนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเปิดเทอม เพราะนอกจากจะได้เจอเพื่อนสนิท หรือเพื่อนกลุ่มใหม่ ยังต้องหาเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมตัวสำหรับภาคการศึกษาใหม่ บางคนอยู่ในช่วงข้อต่อของการเลื่อนระดับชั้น จากอนุบาลขึ้นชั้นประถม ประถมขึ้นมัธยม หรือมัธยมก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ในส่วนร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกาย ต่างก็เป็นช่วงที่รายได้กระเพื้อมสูงสุดในรอบปี แต่พอมีวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยเริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงประมาณสิ้นปี 2019 กินระยะเวลาการระบาดลากยาวมาถึงครึ่งปีของ 2021 และแม้ว่าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันไปบางส่วนแล้ว แต่ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตก็ยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถไว้ใจสถานการณ์ได้ เพราะถึงแม้จะฉีดวัคซีนแต่ก็สามารถมีโอกาสกลับมาติดเชื้อโควิด-19 ได้อีกครั้ง

จากการระบาดนี้ส่งผลให้ภาครัฐอออกคำสั่งปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความแออัดและคุมการระบาด เพราะธรรมชาติของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนมักสนุกกับการพบเจอสิ่งใหม่ๆ อยากรู้อยากลอง ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนเกิดการคลุกคลีกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ส่งผลให้นักเรียนต้องใช้วิธีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน และไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดเครื่องแบบ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเข้าขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้ เพราะสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม ยิ่งต้องมาเจอกับการปิดสถานศึกษา ยิ่งทำให้ยอดขายตกวูบ กระทั่งมีกระแสของการปรับตัวให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง หลายร้านต้องยอมใช้โปรโมชั่นผ่อนจ่ายชุดนักเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

อีกธุรกิจที่ได้รับความนิยมในสถานการณ์ปกติช่วงเวลาก่อนเปิดเทอมก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจโรงรับจำนำ จากที่เคยคึกคักปีนี้เจ้าของโรงรับจำนำถึงกับต้องกุมขมับ เพราะลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการเบาบางลงเยอะกว่าทุกปี คาดว่าสาเหตุหลักคงมาจากพิษเศรษฐกิจที่ลากยาวมาเป็นเวลานาน ทำให้คนไม่เหลือแม้กระทั่งทรัพย์สินที่จะนำมาใช้ในการจำนำได้ หรือแม้กระทั่งร้านทองที่ถึงกับออกปากว่า ‘ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่มีแต่คนขาย ไม่มีคนซื้อ’

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของการเปิดเทอมคงหนีไม่พ้นผู้ปกครอง เพราะการเปิดเทอมใหม่ในแต่ละครั้งต่างก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมิใช่น้อย ไหนจะค่าเทอม ค่าบำรุงสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ที่ถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ยากจะหลีกเลี่ยง ซึ่งความรักและความกลัวลูกจะโดนเพื่อล้อของพ่อแม่ก็กลายเป็นแรงผลักดันให้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหารายได้มาซื้ออุปกรณ์การเรียน แต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทองหายากลำบากมากขึ้น เดิมทีรายได้ขั้นต่ำตกวันละ 300 บาทก็แทบจะไม่พอใช้ ไหนจะต้องเจียดเงินมาซื้อหน้ากากอนามัย ไหนจะต้องซื้อเจลล้างมือ ซึ่งนับเป็นของสิ้นใช้เปลืองแต่จำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ผู้ปกครองบางกลุ่มได้มีการร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินค่าเทอม และค่าธรรมเนียมอื่นของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว ให้คืนเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจพิจารณาผ่อนผัน หรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นเหมาะสม

4. ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่กำกับโรงเรียน หรือสถานศึกษา แจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัด หรือในกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในสภาวการณ์ที่โรคกำลังเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง การได้รับการช่วยเหลือบรรเทาเพียงเล็กน้อยก็สามารถต่อลมหายใจให้คนที่กำลังเผชิญความยากลำบากสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้

อย่างไรแล้ว ทีมงาน BTimes ก็ขอให้กำลังใจให้ลูกเพจ พ่อแม่ผู้ปกครอง และน้องๆ ที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ โดยหวังว่าเด็กในยุครุ่นเรียนออนไลน์จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต สู้ๆ นะคะทุกคน เราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะ

BTimes