คนไทยพอใจสวัสดิการรัฐบาล แต่ทำไมให้เงินน้อย โอนเงินช้า รอคิวรักษานาน | คุยกับบัญชา l 1 ก.พ. 66

Share:
คนไทยพอใจสวัสดิการรัฐบาล แต่ทำไมให้เงินน้อย โอนเงินช้า รอคิวรักษานาน | คุยกับบัญชา l 1 ก.พ. 66

“คุยกับบัญชา” สวัสดิการรัฐไทย เงินน้อยแถมโอนช้า บริการนานหางว่าว

คุยกับบัญชา