จีนเขย่าตลาดส่งออกทุเรียนไทยกว่าแสนล้านด้วย 2 สายพันธุ์จากมาเลเซีย | คุยกับบัญชา l 8 ส.ค. 65

Share:

“คุยกับบัญชา” ส่งออกทุเรียนไทยสั่น จีนปลูกทุเรียน 2 พันธุ์สำเร็จ ตลาดส่งออกแสนล้านมีรวน

คุยกับบัญชา