ทำงานแบงก์ก็ไม่รอด ธ.เครดิตสวิสหั่นแรง เตรียมปลด 9,000 คนทั่วโลก | คุยกับบัญชา l 17 พ.ย. 65

Share:
ทำงานแบงก์ก็ไม่รอด ธ.เครดิตสวิสหั่นแรง เตรียมปลด 9,000 คนทั่วโลก | คุยกับบัญชา l 17 พ.ย. 65

“คุยกับบัญชา” เปิดปัจจัยพ่วงสาเหตุคนธนาคารก็ต้องงานพรึบ เมื่อธนาคารเครดิต สวิส ปักธงปลดพนักงานทั่วโลก 9,000 คน

คุยกับบัญชา