ทำไมคนไอทีถึงหมดความมั่นใจในการทำงานสูงกว่า 90% l คุยกับบัญชา l 10 ส.ค. 65

Share:

“คุยกับบัญชา” มนุษย์สายไอที เสียความมั่นใจหนัก รับยักษ์ไอทีแห่ปลดคน

คุยกับบัญชา