ทำไมโรงแรมไทยไม่กล้าขึ้นราคาห้องพักรับต่างชาติ l คุยกับบัญชา l 11 พฤษภาคม 2565

Share:

“คุยกับบัญชา” โรงแรมไทยหืดขึ้นคอ โควิดยังอยู่ เงินเฟ้อยังสูง

คุยกับบัญชา