ฝุ่น PM 2.5 ComeBack ! | คุยกับบัญชา Live on MisterBan

Share:

คุยกับรศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุ่น PM 2.5 กำลังกลับมาอีกครั้งช่วงปลายปีนี้ ประชาชนทั้งในพื้นที่กทม.-ต่างจังหวัด ต้องรับมืออย่างไร รวมถึงความอันตรายของฝุ่น PM 2.5 มีมากแค่ไหน ?

คุยกับบัญชา