ฟองสบู่อีคอมเมิร์ซ ช้อปปิไฟ ปลด 1,000 คนทั่วโลก l คุยกับบัญชา l 27 ก.ค. 65

Share:

“คุยกับบัญชา” ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซแคนาดา สั่งปลดพนักงานทั่วโลก 1,000 คน

คุยกับบัญชา