มู้ดี้ส์เตือนไทยเริ่มเสี่ยงหลายด้าน อาจถูกหั่นเรตติ้งความน่าเชื่อถืออนาคต | คุยกับบัญชา l 25 ก.ย. 66

Share:

“คุยกับบัญชา” รัฐบาลไทยมีหนาว! มูดี้ส์ เริ่มเตือนไทยเจอสารพัดปัจจัยเสี่ยง กระทบอันดับความน่าเชื่อถือในอนาคต
คุยกับบัญชา