ยักษ์ญี่ปุ่นเฮโลออกจากจีน โซนี่ย้ายการผลิตกล้องถ่ายรูปเกือบทั้งหมดมาไทย | คุยกับบัญชา l 30 ม.ค. 66

Share:
ยักษ์ญี่ปุ่นเฮโลออกจากจีน โซนี่ย้ายการผลิตกล้องถ่ายรูปเกือบทั้งหมดมาไทย | คุยกับบัญชา l 30 ม.ค. 66

“คุยกับบัญชา” ยักษ์ใหญ่โซนี่ กรุ๊ป ย้ายการผลิตกล้องถ่ายรูป เกือบทั้งหมดสู่เมืองไทย

คุยกับบัญชา