ยักษ์ระบบคลาวด์ใหญ่สุดเลือกลงทุนญี่ปุ่น-อินเดีย เซ็นแค่เอ็มโอยูกับไทย | คุยกับบัญชา l 21 ม.ค. 67

Share:

“คุยกับบัญชา” อภิมหาโปรเจ็ค! ยักษ์บริการระบบคลาวด์ใหญ่สุดในโลก ‘อเมซอน เว็บ เซอร์วิส’ เคาะเงินลงทุนกว่า 558,000 ล้านลงทุน 5 ปีในญี่ปุ่น และอีกกว่า 470,000 ล้านบาทในอินเดีย

คุยกับบัญชา