ยุคเหล็กแพงจัด ขึ้นราคาขายอีก 800 บาท ค่าไฟฟ้าดันต้นทุนพุ่ง 50% | คุยกับบัญชา l 20 ก.ย. 65

Share:

“คุยกับบัญชา” คนไทยใช้เหล็กสุดแพง เปิดสารพัดต้นทุนผลิตเหล็กคุมไม่อยู่ ค่าไฟฟ้าพุ่งเกือบ 50% ผลิตเหล็ก

คุยกับบัญชา