สถิติบอกพักหนี้เกษตรกรไม่ช่วยแก้หนี้ แถมดันยอดหนี้เสียเกษตรกรสูงกว่าเดิม | คุยกับบัญชา l 25 ก.ย. 66

Share:

“คุยกับบัญชา” พักหนี้ก็ไม่ช่วย! ช็อคหนี้เกษตรกรไทย ถึงเข้าโครงการพักหนี้ แต่แนวโน้มหนี้เสียสูงกว่าเดิม
คุยกับบัญชา