อะไรก็เกิดขึ้นได้ ยักษ์ธุรกิจผลิตเกม มึนตึ๊บตลาดทรุด 20% ข้ามปี | คุยกับบัญชา l 17 พ.ย. 65

Share:
อะไรก็เกิดขึ้นได้ ยักษ์ธุรกิจผลิตเกม มึนตึ๊บตลาดทรุด 20% ข้ามปี | คุยกับบัญชา l 17 พ.ย. 65

“คุยกับบัญชา” อีเอ(EA) ยักษ์ธุรกิจผลิตเกมมืออาชีพชื่อดังยังไม่ไหว เมื่อตลาดเกมทรุดหนักกว่า 20% ชั่วข้ามปี

คุยกับบัญชา