เขย่าทุนสำรองไทย สัปดาห์เดียวหายกว่า 263,000 ล้านบาท| คุยกับบัญชา | 7 ต.ค. 65

Share:

“คุยกับบัญชา” ทำไมไม่ได้แทรกเงินบาท แต่ทุนสำรองระหว่างประเทศของไทยสัปดาห์เดียวหดกว่า 263,000 ล้านบาท

คุยกับบัญชา