ศก.โลกปีกระเถาะ! ลามไปถึงการจ้างแรงงานทั่วโลกตกต่ำหนักเหลือไม่ถึง 2% | คุยกับบัญชา l 30 ม.ค. 66

Share:
เศรษฐกิจโลกปีกระเถาะ! ลามไปถึงการจ้างแรงงานทั่วโลกตกต่ำหนักเหลือไม่ถึง 2% | คุยกับบัญชา l 30 ม.ค. 66

“คุยกับบัญชา” ไอแอลโอเคาะ จ้างงานทั่วโลกปี 66 ตกต่ำแรงมาเหลือ 1.5%

คุยกับบัญชา