เศรษฐกิจไทยเหนื่อย เจอะ 2 ปัจจัยเกินคาด โตท้ายสุดใน 6 ชาติอาเซียน| คุยกับบัญชา | 7 ต.ค. 65

Share:

“คุยกับบัญชา” ภาวะหนี้ครัวเรือนบวมผสมคนไทยสูงวัยมีมาก กลายเป็นปัจจัยร่วมฉุดทำเศรษฐกิจไทยโตรั้งท้ายใน 6 ชาติอาเซียน

คุยกับบัญชา