โฟล์คสวาเก้นจ่อปิดโรงงาน ผลิตรถยนต์เกียร์มือในจีน พนักงาน 250 คนตกงาน | คุยกับบัญชา l 21 พ.ย. 65

Share:
โฟล์คสวาเก้นจ่อปิดโรงงาน ผลิตรถยนต์เกียร์มือในจีน พนักงาน 250 คนตกงาน | คุยกับบัญชา l 21 พ.ย. 65

“คุยกับบัญชา” เตรียมเป็นอดีต! เมื่อโฟล์คสวาเก้นประกาศเตรียมปิดโรงงานผลิตรถยนต์ด้วยเกียร์มือในจีน 250 เดือนมีนาคม 66

คุยกับบัญชา