ไอเอ็มเอฟตอกชัด ธนาคารกลางไม่มีทางเลือก คนจำนวนมากจะลงถนน | คุยกับบัญชา l 23 ก.ย. 65

Share:

“คุยกับบัญชา” เมื่อเบอร์ 1 ไอเอ็มเอฟเตือนชัดเจน ถ้าไม่มีวิธีจัดการวิกฤตเงินเฟ้อ ประชาชนจำนวนมากจะลงถนน

คุยกับบัญชา