เชื่อหรือไม่ในอีก 10 ปี แพลนต์เบสจะแทนเนื้อสัตว์แบบ 100% | คุยกับบัญชา EP.1121 l 21 พ.ย. 65

90
0
Share:
เชื่อหรือไม่ในอีก 10 ปี แพลนต์เบสจะแทนเนื้อสัตว์แบบ 100% | คุยกับบัญชา EP.1121 l 21 พ.ย. 65

“คุยกับบัญชา” เมื่อเทคโนโลยีอาหารสุดทึ่ง เมื่อผลสำรวจผู้บริโภคทั่วโลกเกือบครึ่งมีแนวโน้มกินแพลนต์เบสแทนเนื้อสัตว์ในอีก 10 ปีข้างหน้า