• BTimes Weekend: ‘หอมเฮิร์บ’ หมอนสมุนไพรพรีเมียม เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาโบราณ
  28
  Oct

  BTimes Weekend: ‘หอมเฮิร์บ’ หมอนสมุนไพรพรีเมียม เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาโบราณ

  Oct 28, 2021 นำสมุนไพรหลังบ้าน มาผสานกับภูมิปัญญาโบราณ เกิดเป็นหมอนสมุนไพรพรีเมียม ‘หอมเฮิร์บ’ ‘หอมเฮิร์บ’ คือผลิตภัณฑ์ชูโรงอีกตัวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ โดยหอมเฮิร์บเป็นหมอนสมุนไพรคุณภาพพรีเมียมที่ถูกพัฒนามาจากภูมิปัญญาโบราณ ผ่านการนำเอาสมุนไพรท้องถิ่นที่หาง่ายจากหลังบ้าน ใส่ความเป็นนวัตกรรมเข้าไป เพื่อหวังเพิ่มมูลค่าจากเดิมขึ้นไปได้อีก 4–5 เท่าตัว หัวใจสำคัญอีกอย่างที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกพยายามพัฒนามาอยู่เสมอคือรูปลักษณ์ เพราะเชื่อว่าถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ...
 • BTimes Weekend: ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ จากแปลงนาผืนสุดท้ายมาบตาพุด
  23
  Oct

  BTimes Weekend: ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ จากแปลงนาผืนสุดท้ายมาบตาพุด

  1522
  1
  Oct 23, 2021 ยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ขนมยอดฮิตคุณภาพสากล ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ ที่ผสานความดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว หลังจากทำความรู้จักประวัตินาผืนสุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ทำเลทองที่นำภูมิปัญญาดั้งเดิม มาอนุรักษ์และเทิร์นเป็นรายได้ให้กับชุมชน ก็ถึงคราวของไฮไลต์สำคัญประจำพื้นที่ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร ซึ่งคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกได้เล่าให้ฟังว่า โรงงานผลิตอาหารแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาออกแบบ และจัดวางเครื่องมือให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานและลักษณะการทำงานของสมาชิก ...
 • BTimes: ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศกลางเมืองอุตสาหกรรม
  14
  Oct

  BTimes: ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศกลางเมืองอุตสาหกรรม

  1331
  1
  Oct 14, 2021 ชุบชีวิตนาผืนสุดท้ายให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมบนจังหวัดที่เต็มไปด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม คุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เล่าเท้าความกลับไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนว่าการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ชุมชนเกาะกกยังไม่มีความชัดเจน เน้นกระจายกันทำตามความสามารถ กระทั่งเริ่มมีการจัดสรรเขตเทศบาลใหม่ จึงเกิดแนวคิดในการรวมกลุ่ม อาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานมาระดมความคิดร่วมกับคนในชุมชน ยึดจุดแข็งของท้องถิ่นมาต่อยอดบนแกนด้านการเกษตร แล้วปรับให้มีความเป็นสากล ...