กว่า 538,000 คนติดใน 1 วันผ่านมา ดันทั่วโลกติดโควิด-19 สะสมทะลุกว่า 192.7 ล้านคน ยอดตายทั่วโลกกว่า 4.14 ล้านคน

42
0
Share:

เมื่อเวลา 7.10 น.รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มเป็น 192,772,849 ราย (+538,295) ซึ่ง 10 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐอเมริกา 35,139,056 ราย(+52,218) อินเดีย 31,256,839 ราย(+41,697) บราซิล 19,474,489 ราย(+54,748) รัสเซีย 6,030,240 ราย(+23,704) ฝรั่งเศส 5,911,601 ราย(+21,539) ยูเค 5,563,096 ราย(+44,106) ตุรกี 5,554,317 ราย(+8,151) อาเจนติน่า 4,798,851 ราย(+14,632) โคลอมเบีย 4,679,994 ราย(+11,244) และอิตาลี 4,297,337 ราย(+4,254) ตัวเลขในวงเล็บ คือส่วนต่างเทียบกับวันก่อนหน้านี้

สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มเป็น 4,141,705 ราย (+8,338) ซึ่ง 10 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 625,790 ราย(+408) บราซิล 545,690 (+1,388) อินเดีย 419,201 ราย(+510) เม็กซิโก 236,810 ราย(+341) สหราชอาณาจักร 128,896 ราย(+73) อิตาลี 127,905 ราย(+21) ฝรั่งเศส 111,554 ราย(+29) โคลอมเบีย 117,482 ราย(+351) เยอรมนี 91,953 ราย (+15) และสเปน 81,166 ราย(+18) ตัวเลขในวงเล็บ คือส่วนต่างเทียบกับวันก่อนหน้านี้

สำหรับอาเซียน จำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้เสียชีวิตตามลำดับ มีดังนี้ อินโดนีเซีย 2,983,830 ราย(+33,772) 77,583 ราย (+1,383) ฟิลิปปินส์ 1,524,449 ราย(+6,560) 26,874 (+32) มาเลเซีย 951,884 ราย(+11,985) 7,440 (+199) ไทย 439,477 ราย(+13,002) 3,610 (+108) เมียนมา 246,663 ราย(+6,083) 5,814 (+247) กัมพูชา 69,608 ราย(+812) 1,168 (+19) เวียดนาม 68,177 ราย(+5,357) 370 สิงคโปร์ 63,621 ราย(+181) 36 (-) (+36) ติมอร์-เลสเต 10,205 ราย(+31) 26 (-) สปป.ลาว 3,863 ราย(+153) 5 (-) และบรูไน 305 ราย(+14) 3 (-)