ขึ้นตามต้นทุน! ครม. เคาะปรับเพิ่มราคากลางจำหน่ายนมโรงเรียน 31 สตางค์ต่อถุง มีผลทันที

132
0
Share:
ขึ้นตามต้นทุน! ครม. เคาะปรับเพิ่ม ราคากลาง จำหน่าย นมโรงเรียน 31 สตางค์ต่อถุง มีผลทันที

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพิ่มขึ้นถุง หรือกล่องละ 31 สตางค์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติเป็นต้นไป ส่งผลนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ ราคากลางเดิม 6.58 บาท ราคากลางใหม่ 6.89 บาทต่อถุง ส่วนนมโรงเรียนชนิดยูเอชที ราคากลางเดิม 7.82 บาท ราคากลางใหม่ 8.13 บาทต่อกล่อง

การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายนมโรงเรียนดังกล่าว เป็นผลจากการปรับราคารับซื้อน้ำนมโคจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น 1.5 บาทต่อกิโลกรัม ตามต้นทุนการผลิตน้ำนมโคที่เพิ่มขึ้นจากค่าอาหารสัตว์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก และวิกฤตพลังงานสืบเนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ต้นทุน การผลิตนมโรงเรียนในส่วนของค่าน้ำนมโคเพิ่มขึ้น