คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 2 เร็วขึ้นเป็น 8 สัปดาห์ หลังพบสายพันธุ์เดลต้าระบาดในไทยเพิ่มมากขึ้น

141
0
Share:

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาด สามารถปรับระยะเวลาการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้นจากปกติที่ได้นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์เป็น 8 สัปดาห์ เนื่องจากขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสายพันธุ์เดลต้า ได้มีการระบาดในไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้ปรับให้มีการฉีดเร็วขึ้นเพื่อป้องกันการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในไทยเป็นวงกว้าง

.
เนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้กำหนดให้ระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็น สอดคล้องกับข้อมูลจากประเทศอังกฤษที่มีการศึกษาว่าสามารถขยายเวลาได้ถึง 16 สัปดาห์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กทม. บริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

.

สำหรับการจัดสรรวัคซีน ขณะนี้ได้กระจายไปยังพื้นที่แล้วรวม 8.5 ล้านโดสที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนด เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-21 มิ.ย.64 ได้มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนรวม 7,906,696 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 5,678,848 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 2,227,848 โดส เป็นวัคซีนซิโนแวค 5,550,891 โดส และแอสตร้าเซนเนก้า 2,355,805 โดส