ครึ่งปีแรกคนเมียนมารวย โอนคอนโดไทยเฉลี่ยห้องละ 7 ล้านคนจีนโอนคอนโดไทยยืนหนึ่ง

724
0
Share:
ครึ่งปีแรกคน เมียนมา รวย โอน คอนโด ไทย เฉลี่ยห้องละ 7 ล้านคนจีนโอนคอนโดไทยยืนหนึ่ง

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) กล่าวว่า การโอนห้องชุด หรือคอนโดมิเนียมของคนต่างชาติ ทำให้เห็นได้ว่าทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่นั้น ฟื้นตัวกลับมาอย่างชัดเจนแล้ว แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19

สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่วประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกปี 2566 รวมทั้งสิ้น 7,338 หน่วย เป็นมูลค่า 35,211 ล้านบาท พบว่าลูกค้าชาวจีนมาเป็นอันดับ 1 จำนวนมากสุด 3,448 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 16,992 ล้านบาท คิดเป็น 48.3% อันดับ 2 รัสเซีย มีมูลค่า 2,556 ล้านบาท อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา มีมูลค่า 1,289 ล้านบาท อันดับ 4 สหราชอาณาจักร มูลค่า 1,287 ล้านบาท และอันดับ 5 เมียนมา มีมูลค่า 1,274 ล้านบาท

ขณะที่ในด้านพื้นที่ที่มีการโอนห้องชุดมากที่สุดในข่วงครึ่งปีแรกนี้ อันดับ 1 จ.ชลบุรี อยู่ที่ 43.4% ส่วนอันดับ 2 คือกรุงเทพ อยู่ที่ 37.7% เมื่อรวมทั้ง 2 จังหวัด ปรากฎว่ามีจำนวนหน่วยและมูลค่ารวมกันสูงถึง 81.1% ซึ่งแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาหรือระหว่างปี 2561-2565 โดยกรุงเทพมียอดโอนห้องชุดเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 ชลบุรี อันดับ 3 ภูเก็ต

ที่น่าสนใจในไตรมาส 2 นี้ ชาวเมียนมามีการโอนราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงสุดที่ 7 ล้านบาท สำหรับชาวอินเดีย มีการโอนห้องชุดขนาดใหญ่สุดถึง 89.8 ตารางเมตร (ตร.ม.)

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) กล่าวว่า การโอนห้องชุดใหม่มีสัดส่วนมากถึง 61.9% ซึ่งสูงกว่าห้องชุดมือสองที่มีการโอนอยู่ที่ 38.1% อย่างไรก็ตาม ห้องชุดมือสองมีสัดส่วนจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่การโอนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้านราคาปรากฏว่าราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มี 1,586 หน่วย คิดเป็น 44.5% รองลงมาราคา 3-5 ล้านบาท มี 880 หน่วย คิดเป็น 24.7% ราคา 5-7.5 ล้านบาท มี 567 หน่วย คิดเป็น 15.9% ราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป มี 321 หน่วย คิดเป็น 9% และราคา 7.51-10 ล้านบาท มีจำนวนน้อยที่สุด 209 หน่วย คิดเป็น 5.9% ส่วนขนาดที่เป็นที่นิยมคือ ขนาดพื้นที่ 31-60 ตร.ม. หรือ 1-2 ห้องนอน มีจำนวนหน่วยที่โอน 1,909 หน่วย คิดเป็น 53.6%