จ่อเข้าไทย! วัคซีนโมเดอร์นาเข้าไทยได้ทันทีเมื่อ อย.อนุมัติ

874
0
Share:

นายจอห์น แกรห์ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เปิดเผยว่า โมเดอร์นา อิงค์ (Moderna Inc.) ประกาศความร่วมมือกับ แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ซิลลิค ฟาร์มา เพื่อจัดหาและกระจายวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

.

โดยความร่วมมือระหว่าง2บริษัท ในการจัดหาและกระจายวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นาในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำเอาทั้งความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และ เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐ รวมถึงสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาตทั่วทั้งภูมิภาคในการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนได้อย่างครอบคลุมทั้งกระบวนการ และเพื่อสนับสนุนการวางแผนรองรับความมั่นคงในการจัดหาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับโมเดอร์นาในการให้ประเทศไทยในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่สำคัญต่อประเทศ

.

แซดพี เทอราพิวติกส์ ภายใต้พันธกิจของซิลลิค ฟาร์มา มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรมในการรักษา ในหลากหลายชุมชนทั่วทั้งประเทศไทยและในระดับภูมิภาค

.

ซิลลิค ฟาร์มา และโมเดอร์นาได้ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นา กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้การอนุมัติทะเบียนโดยเร็ว ก่อนที่จะดำเนินการนำเข้าและกระจายวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นา และเมื่อได้รับการอนุมัติทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อที่จะจัดหาและกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทั้งประเทศอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้