ฉีดฟรี! ‘อบจ.นครนายก’ เปิดจองฉีด “วัคซีนโมเดอร์นา” สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

77
0
Share:

นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ขอเชิญชวนประชาชนในเขตจังหวัดนครนายก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา ตามโครงการ “รวมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายร่วมกับสภากาชาดไทย” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ผู้มีสิทธิฉีดวัคซีน

กลุ่มที่ 1 ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และสตรีตั้งครรภ์ (เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป) ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 500 คน

กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,500 คน

กลุ่มที่ 3 บุคลากร ทางการศึกษา ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 500 คน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มบุคลากรที่มีคำสั่งออกปฏิบัติงานสัมผัสใกล้ชิดประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ.นครนายก และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือข้อกฎหมาย ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 1250 คน

ช่วงเวลาลงทะเบียน

ช่วงที่ 1 วันที่ 15-17 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป) และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ยื่นลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตจังหวัดนครนายก บุคลากรทางการศึกษา ยื่นลงทะเบียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

ช่วงที่ 2 วันที่ 18-20 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ (เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรที่มีคำสั่งออกปฏิบัติงานสัมผัสใกล้ชิดประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนของอบจ.นครนายก และบุคคลที่ยังไม่สามารถ รับวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือข้อกฎหมาย ยื่นลงทะเบียน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ ขอให้นำเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการ หรือใบรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มายื่นลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด และหากท่านใดไม่สามารถมายื่นลงทะเบียนได้ สามารถให้ตัวแทนหรือบุคคลในครอบครัวมายื่นแทนได้