ดีขึ้น! สภาองค์การนายจ้างฯ เผยคลายล็อกดาวน์ ดันตลาดแรงงานเริ่มฟื้นตัว แต่ยังมีความเปราะบางสูง

68
0
Share:

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างฯ เปิดเผยว่า การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้ห้างค้าปลีก ร้านอาหาร และสถานบริการกลับมาเปิดได้ ส่งผลต่อตลาดแรงงาน เริ่มมีสัญญาณการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น สะท้อนจากแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 เดือนกรกฎาคมที่มีจำนวน 11.12 ล้านคน สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี บ่งชี้ได้ว่า ตลาดแรงงานพ้นจุดต่ำสุดแล้ว แต่การจ้างงานยังมีความอ่อนไหวสูง เนื่องจากจำนวนคนว่างงาน และผู้เสมือนว่างงาน ซึ่งเป็นคนว่างงานแฝง มีจำนวนรวมกันมากถึง 4.26 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะเกือบว่างงาน คือ ทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มากถึง 7.4 แสนคน

ทั้งนี้กลุ่มแรงงานที่มีการฟื้นตัวได้ดี คือ กลุ่มส่งออก ขณะที่กล่ม ค้าส่ง ค้าปลีก ร้านอาหาร โลจิสติกส์ ค่อยๆฟื้นตัว ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ฟื้นตัว คือ การท่องเที่ยว และ คาดว่าในไตรมาส 4 หากไม่มีการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ จะทำให้ธุรกิจในประเทศค่อย ๆ ฟื้นตัว ส่วนทัวร์ต่างชาติ คาดว่าในปี 2565 จะกลับมาได้ราว 1 ใน 3