ตะลึงรถคันใหม่ต่อไปของคนไทยเป็นรถไฟฟ้า(อีวี) มากที่สุดในอาเซียนและอินโดจีน

224
0
Share:

May 26, 2023 เบอร์ 5 มาก! ตะลึงรถคันใหม่ต่อไปของคนไทยเป็นรถไฟฟ้า(อีวี) มากที่สุดในอาเซียนและอินโดจีน
.
ดีลอยท์ บริษัทให้บริการที่ปรึกษากานลงทุนชั้นนำระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจผู้บริโภคยานยนต์ทั่วโลก หรือ Deloitte Global Automotive Consumer Study พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภครถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในภูมิภาคอาเซียนมีการตื่นตัวอย่างมากและก้าวกระโดด
.
ผลสำรวจพบว่า ถ้าผู้บริโภคในอาเซียนซื้อยานยนต์คันใหม่ ล้วนต้องการเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือรถ BEV เมื่อลงในรายละเอียด พบว่า ประเทศไทยมาอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีถึง 31% ที่จะเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ต่อไปเป็นรถอีวี ตามด้วยอันดับ 2 เวียดนาม 19% อันดับ 3 สิงคโปร์ 13% อัน 4 อินโดนีเซีย 9% อันดับ 5 มาเลเซีย 4% และอันดับสุดท้าย คือ ฟิลิปปินส์น้อยที่สุดมีเพียง 2%
.
กลุ่มผู้ตอบผลสำรวจดังกล่าวยังตอบคำถามเกี่ยวกับปัจจัยกังวลในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับสถานีชาร์จไฟฟ้าตามสาธารณะ ระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้า และราคาของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือรถ EV ที่จะแพงกว่ารถในระดับเดียวกัน
.
ในขณะที่ ราว 51% ของไทยจากผลสำรวจนี้ ระบุว่าต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้าที่สร้างเฉพาะสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น รองลงมาคือการปรับเปลี่ยนสถานีหรือปั้มน้ำมันเดิมให้รองรับการชาร์จรถไฟฟ้าได้
.
ทั้งนี้ ดีลอยท์ ได้จัดทำผลสำรวจดังกล่าวครอบคลุมผู้บริโภคในอาเซียนจำนวนกว่า 6,000 คน ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2565