นันยางโดน! สั่งปิดโรงงานนันยางการ์เม้นท์ นครปฐม พบพนักงานติดโควิด-19 พุ่ง 160 คน

95
0
Share:

นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าได้กำชับสถานประกอบการทุกแห่ง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการ DMHTTA คือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจสอบผู้ที่มีอาการ ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ หมอชนะ Thai Stop Covid Plus และ Thai Save Thai
นอกจากนี้ได้กำหนดแผนเผชิญเหตุ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ อาหารการกินที่ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ Bubble And Seal หรือการจำกัดวงการแพร่ระบาด และจัดทำระบบดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ภายในโรงงาน หรือ Factory Isolation

สำหรับบริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด ตำบลยายชา อำเภอสามพราน พบเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในโรงงาน มีพนักงานติดเชื้อ จำนวน 160 คน จากพนักงานทั้งหมด 1,398 คน จึงได้จัดทำ Bubble And Seal และ Factory Isolation ภายในโรงงาน โดยการสนับสนุนที่พัก อาหาร 3 มื้อ ยารักษาโรค ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ และค่าแรงให้กับพนักงานขณะป่วย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย