บริจาคไทยอีก! รัฐบาลญี่ปุ่นจ่อบริจาควัคซีนแอสตร้าเซเนก้าให้อาเซียนอีกรอบ ไทยรับอีก 300,000 โดส

77
0
Share:

รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า เตรียมบริจาควัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ยี่ห้อโมเดอร์นาจำนวนรวม 1.3 ล้านโดส แบ่งเป็นให้ไต้หวัน 500,000 โดส ส่งผลให้ไต้หวันได้รับการบริจาควัคซีนจากญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 3.9 ล้านโดส

สำหรับในกลุ่มชาติอาเซียนนั้น ญี่ปุ่นจะบริจาควัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเพิ่มอีก 300,000 โดสให้ประเทศไทย เวียดนามรับเพิ่ม 400,000 โดส และบริจาคให้บรูไนจำนวน 100,000 โดส

หากนับรวมวัคซีนที่รัฐบาลญี่ปุ่นบริจาคมาถึงปัจจุบัน พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 23 ล้านโดสโดยเป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซเนก้าที่บริจาคในเอเชียใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิก