บอร์ดรฟท.-รฟม.เล็งปรับลดค่าตั๋วรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สีแดง 20 บาทตลอดสายได้ผู้โดยสารเพิ่ม

656
0
Share:
บอร์ด รฟท. - รฟม. เล็งปรับลด ค่าตั๋ว ค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายสีม่วง - สีแดง 20 บาทตลอดสายได้ผู้โดยสารเพิ่ม

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านระบบรางถึงแนวทางการดำเนินงาน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย หรือตลอดเส้นทาง ตามนโยบาย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งนโยบายกำหนดว่าจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนต้องชัดเจน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงเป็นโครงการที่หน่วยงานรัฐ ดำเนินการเอง จึงสามารถดำเนินการได้เร็ว แต่ทั้งนี้ รฟท.และรฟม.เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีกระบวนการขั้นตอนต้องนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาอนุมัติก่อน วันนี้จึงดูไทม์ไลน์ของแต่ละหน่วยงาน ที่จะต้องดำเนินการ

โดยบอร์ดรฟท.จะประชุมในวันที่ 21 ก.ย. 66 ส่วนบอร์ดรฟม.จะประชุมวันที่ 28 ก.ย. 66 จากนั้นจะรายงานมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อสรุปภายในเดือนต.ค. 66 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ซึ่งนอกจากขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีประเด็นรายละเอียดทางเทคนิค ที่จะต้องพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด เช่น การจัดการเรื่องบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางข้าม 2 สาย การแบ่งปันรายได้ เป็นต้น

ดังนั้นขั้นตอนทางระเบียบกฎหมายและเทคนิคจะต้องพร้อม ซึ่งขณะนี้มั่นใจว่า จะเริ่มดำเนินการเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีม่วง 20 บาท ได้ในช่วงปีใหม่ 2567 ตามนโยบายและเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวไว้ในคราวที่แถลงนโยบายต่อสภาแน่นอน

ทั้งนี้แม้ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาท มองว่ารายได้จะลดลงจากที่เคยได้ แต่การดำเนินโครงการมีการคาดการณ์ว่าปริมาณผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะจัดทำระบบฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมการเดินทางจากชุมชน หมู่บ้านเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าให้สะดวกและจูงใจประชาชน เข้ามาใช้บริการมากขึ้น รัฐลงทุนระบบรางเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด เป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน