ปิด !! บีทูเอส สาขาโรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ 3 วัน เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

1647
0
Share:

อกิสิทธิ์ กันสังข์ ผู้อำนวขการฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้ออกประกาศเรื่อง ขอปิดบีทูเอส สาขาโรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ (กรณีพบผู้ป้วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าปฏิบัติงาน) ตามที่ทางสำนักอนามัย กรุงทพมหานคร ได้เปิดเผยไทมไลน์การเดินทางของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 4 อาชีพ ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ว่าเข้ามาปฏิบัติงานที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 1300 น -14.00 น. ชั้น B นั้น

.
ปรากฎว่าจากการตรวจสอบพบข้อมูลยืนยันว่าผู้ป่วย ได้เข้ามาในพื้นที่ของศูนย์การค้าฯ จริงโดยมา ปฏิบัติงานที่ บีทูเอส สาขาโรบินส้น แฟชั่นไอส์แลนด์ ในช่วงวันและเวลา ตามการสอบสวนโรคเบื้องต้นของสำนักอนามัย กรุงเทพมหาคร เพื่อให้เป็นไปตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ ศูนย์การค้าฯ กำหนดให้พื้นที่ พบผู้ป่วยเข้าใช้บริการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ต้องปิดร้านเพื่อทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ภายในพื้นที่ร้าน และบริเวณใกล้เคียง และต้องให้พนักงานที่มีความสี่ยงติดเชื้อ หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมเข้าทำการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

.
ดังนั้นขอให้ท่านดำนินการปิดให้บริการ บีทูเอส สาขาโรบินสัน แฟชั่นไอส์แลนด์ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 มกราคม 2564 และให้พนักงานที่เข้าใกล้ชิดกับผู้ป่าย หยุดปฏิบัติหน้าที่และเข้าตรวจหาชื้อ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของทางศูนย์การค้าฯ ที่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ลูกค้า , พนักงานได้รับความปลอดภับ ในสุขอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อให้ดำเนิการและขอขอบคุณในความร่วมมือที่ดีเสมอมา