ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราชสั่งปิด 3 หมู่บ้านอำเภอร่อนพิบูลย์ชั่วคราว ตั้งแต่ 30 เม.ย.- 6 พ.ค.64

386
0
Share:

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คณะกรรมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติเห็นชอบให้อำเภอร่อนพิบูลย์ สั่งปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านวังงู ต.เสาธง หมู่ที่ 4 บ้านปลายสระ ต.ควนพัง และหมู่ที่ 5 บ้านกลอง ต.ควนพัง ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 64 พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 64 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่

.
ซึ่งวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 46 คน ผู้ป่วยสะสม 38 คน ซึ่งก่อนหน้านี้พบการติดเชื้อจากงานบวช และมีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว จากเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้ติดเชื้อใน อ.ร่อนพิบูลย์ และขยายไปอำเภอข้างเคียง เช่น อ.ปากพนัง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งสง อ.ชะอวด

.

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง อ.ร่อนพิบูลย์ ไปแล้ว 789 ราย ผลตรวจออกแล้วประมาณ 100 ราย รอผลตรวจอีกเกือบ 700 รายคาดว่าใช้เวลา 3 วัน ในค้นหาเชิงรุกสอบสวนโรค เพื่อนำผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง คุมไว้สังเกตอาการ แยกกัก หรือกักกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะเมื่อออกจากเคหสถานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย