พลังงานเคาะแผนลดใช้ไฟฟ้าชุดใหญ่ เสนอครม.พรุ่งนี้

649
0
Share:

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนว่า หลังจากประชาชนต้องอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก็ได้ทำให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางกระทรวงฯจึงได้หารือกันในวันนี้เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระดับครัวเรือนประมาณ 20 ล้านครัวเรือน
.
โดยกลุ่มแรก ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ที่มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ที่ประชุมได้มีมติปรับเพิ่มปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้กลุ่มนี้ฟรีเป็น 150 หน่วย จากเดิม 90 หน่วย ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม โดยจะมีผู้ที่เข้าข่ายประมาณ 10 ล้านราย
.
กลุ่มที่สอง เป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าแบบทั่วไป ที่มีระดับการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย และมีขนาดมิเตอร์มากกว่า 5 แอมป์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการที่ค่าไฟเพิ่มขึ้น มีผลกระทบจากการที่ต้องอยู่บ้าน ที่ประชุมจึงมีมติ ช่วยเหลือจากมาตรการในส่วนเกิน ที่ได้เคยใช้ไฟฟ้าไว้เดิม โดยยึดเอาเดือนก.พ.2563 เป็นตัวตั้ง โดยคิดฐานเป็นยูนิต และเดือนมีนาคมเมื่ออยู่บ้านแล้ว มีการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกี่ยูนิต เราจะมีมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งจะมีประมาณ 10 ล้านราย
.
“มาตรแรกคือ กลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย :: ตัวอย่างเช่น เดือนก.พ. 2563 ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย แต่เมื่ออยู่บ้านใช้ไฟฟ้าเดือนมี.ค. รวมเพิ่มขึ้นเป็น 700 หน่วย(ไม่เกิน 800หน่วย) ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมา 400 หน่วย ก็จะให้ใช้ไฟฟรี” ส่วน 300 หน่วยแรก มาคิดค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้าปกติ
.
“มาตรที่สองคือ กลุ่มใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย :: ตัวอย่างเช่น เดือนก.พ. 2563 เคยใช้ไว้ 500 หน่วย แต่เมื่ออยู่บ้านใช้ไฟฟ้าเดือนมี.ค. รวมเพิ่มขึ้น 1,000 หน่วย ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมา 500 หน่วย ก็จะลดจำนวนยูนิตให้ 50% เหลือ 250 หน่วย และนำมาบวกกับ 500 หน่วยแรกเป็น 750 หน่วย มาคิดค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้าปกติ
.
“มาตรการที่สาม กลุ่มใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย :: ตัวอย่างเช่น เดือนก.พ. 2563 เคยใช้ไว้ 1,200 หน่วย แต่เมื่ออยู่บ้านใช้ไฟฟ้าเดือนมี.ค. รวมเพิ่มขึ้น 3,200 หน่วย ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมา 2,000 หน่วย ก็จะลดจำนวนยูนิตให้ 30% เหลือ 1,400 หน่วย และนำมาบวกกับ 1,200 หน่วยแรกเป็น 2,600 หน่วย มาคิดค่าไฟฟ้าในอัตราก้าวหน้าปกติ”
.
โดยมติที่ประชุมวันนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ เพราะกระทบกับโครงสร้างค่าไฟ แต่ก็เพื่อจัดการกับวิกฤติค่าไฟในระยะสั้น จึงจะเร่งรัดเสนอโดยเร็ว โดยมาตรการทั้งหมดจะครอบคลุมเดือนมีนาคม – พฤษภาคม บิลที่ออกมาแล้วทั้งหมด จะนำเข้ามาตรการนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ก็จะคืนเงินกลับเข้าไปในบิลรอบถัดไป ด้วยการหักค่าไฟ