ยังทะลุร้อย! นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 109 ราย

213
0
Share:

สาธารณะสุขจังหวัดนนทบุรี ได้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 109 ราย สาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว ตลาดสด และสถานที่ทำงาน
เป็นเพศหญิง 65 ราย เพศชาย 44 ราย โดยเป็นต่างชาติ 8 ราย ( พม่า 6 ราย ลาว 2 ราย) ได้เเบ่งเป็นภูมิลำเนา อำเภอเมือง 59 ราย // อำเภอบางบัวทอง 18 ราย // อำเภอบางกรวย 14 ราย // อำเภอปากเกร็ด 9 ราย // อำเภอบางใหญ่ 7 ราย // อำเภอไทรน้อย 5 ราย

.
พบเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการ 56 ราย (51%) และไม่มีอาการ 53 ราย (49%) ด้านความสัมพันธ์ของผู้ป่วย
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 108 ราย
2. ยังไม่ทราบสาเหตุ 1 ราย

.

สถานที่เสี่ยงในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ 1. ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี
– อาชีพ ขายไก่ ที่ตลาดสมบัติ ซ.พิบูลสงคราม 21 สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน (ร้านขายกุ้ง) จำนวน 3 ราย
– ขายของตลาดท่าน้ำนนท์ สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน เคส 2486
– ค้าขายหมูสด ตลาดสมบัติ คัดกรองเชิงรุกตลาดนนท์
– อาชีพ ค้าขาย(ขายผัก) ตลาดซอยแสงเทียน คัดกรองเชิงรุกตลาดนนท์
– ค้าขาย(ขายหมูสด) สมบัติตลาดสด (ซอยแสงเทียน)

– สำนักงานกฎหมายเพื่อประชาชนบางศรีเมือง 4 ราย
– ขับรถวินมอเตอร์ไซด์ หมู่บ้านพฤกษ์ลดา สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
– นักศึกษาบ้านสมเด็จ/ร้านอาหาร ยาโยอิ สาขาชัยพฤกษ์ สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
– อาชีพ พนักงานองค์การเภสัชกรรม กทม. สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
– กรมคุมประพฤติ ตึก A ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน
– จนท.ทรัพยากรบุคคล กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา คัดกรองเชิงรุกเมืองทองธานี