รมว.คลังสั่งออมสิน – สศค. หาแนวทางจัดซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือสายการบิน

514
0
Share:

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (SFI) เรื่องมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ร่วมกับกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อจัดระบบ เพื่อนำเสนอมาตรการทั้งหลายของ SFI ให้เข้าใจง่าย
.
โดยการดำเนินงานนั้นจะผ่านระบบเว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน ที่จะยึดโยงกับสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งจะมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย รวมถึงเปิดรับคำร้องด้วย โดยจะพยายามให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งหากมีมาตรการอะไรออกมา รวมถึงเงินกู้ซอฟท์โลน 500,000 ล้านบาท เพื่อประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ
.
ด้านแนวทางการช่วยกลุ่มสายการบิน ที่มีการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) วงเงินราว 2.5 หมื่นล้านบาทนั้น ได้ให้ทางธนาคารออมสิน และสศค. ดำเนินการ โดยจะมีทั้งการให้สินเชื่อและแนวทางอื่นๆ โดยคาดว่าจะได้ความชัดเจนเร็วๆนี้ เพราะซอฟต์โลน 150,000 ล้านบาทเราใช้เต็มโควต้าแล้ว ต้องดูว่าจะมีแนวทางในการดูแลอย่างไร อาจไม่ใช่สินเชื่ออย่างเดียวอยู่ระหว่างการพิจารณา
.
ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพอิสระนั้น ขณะนี้ได้หารือกับกระทรวงเกษตรแล้ว โดยมาตรการนั้นจะใช้วงเงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน ดังนั้นโครงการหรือมาตรการที่ออกมาจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง และคาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ต่อไป
.
ส่วน วงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ยืนยันว่าจะเพียงพอที่จะดำเนินการอย่างแน่นอน แต่การกู้นั้นจะไม่ใช่การกู้ครั้งเดียวทั้งหมด แต่จะเป็นการทยอยการกู้ ที่สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะเป็นคนพิจารณา
.
สำหรับสินเชื่อ ฉุกเฉิน ของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เต็มวงเงินแล้วนั้น สศค. และสถาบันการเงินจะร่วมกันพิจารณาว่ามีความจำเป็นจะต้องพิจารณาขยายวงเงินหรือไม่ โดยจะคำนึงถึงความเป็นด้วย
.
ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า สินเชื่อฉุกเฉินของธนาคารออมสิน จะเริ่มทยอยโอนให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เป็นต้นไป โดยล่าสุดยืนยันว่ามีคนจองสิทธิเต็มวงเงินแล้วทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งนี้ จะมีการนำข้อมูลไปพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องขยายวงเงินหรือไม่ เพื่อรายงานให้กระทรวงการคลังทราบต่อไป
.
สำหรับการขอสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 50,000 บาทได้ปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับวงเงิน10,000 บาทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม 10-20% เผื่อสำหรับกรณีบางส่วนที่ไม่ได้รับอนุมัติจะได้ไม่ต้องมาเปิดลงทะเบียนเพิ่ม
.
ขณะที่โครงการสินเชื่อซอฟท์โลน ทั้ง3กลุ่มได้แก่ กลุ่มแรกให้ธนาคารพาณิชย์ 55,000 ล้านบาท โดยอนุมัติหมดแล้ว// กลุ่มที่สอง 80,000 ล้านบาท ของนอนแบงก์ ปัจจุบันมีผู้จองสิทธิเกินวงเงินดังกล่าวแล้ว และกลุ่มที่ 3 คือ สำหรับสินเชื่อท่องเที่ยว 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ยื่นแล้ว1,600 ราย วงเงิน 6,000 ล้านบาท คงใช้เต็ม ภายใน 1-2 เดือนนี้