รองนายกจุรินทร์ชี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขอขึ้นราคาซองละ 2 บาท สูงเกินไป

323
0
Share:

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้ประกอบการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรวมตัวขอปรับขึ้นราคาซองละ 2 บาท ว่ามาม่าเคยปรับราคาเมื่อปี 2552 แล้วครั้งหนึ่ง จากซองละ 5 บาท เป็นซองละ 6 บาท และปีที่ผ่านมาได้ขอปรับขึ้นราคาอีกครั้ง แต่กรมการค้าภายในยังไม่อนุญาต เพราะจะมีผลกระทบต่อภาระของผู้บริโภค และครั้งนี้จะขอปรับราคาจากซองละ 6 บาทเป็นซองละ 8 บาท

“ผมมองว่าอาจจะมากเกินไป หากสูงขนาดนี้จะกระทบกับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรมการค้าภายในที่ต้องไปดูต้นทุน และเข้าใจว่าคงวิเคราะห์ต้นทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผมได้ให้นโยบายว่าถ้าต้องปรับก็ให้เป็นไปตามต้นทุนที่สูงขึ้นจริง กระทบต่อผู้บริโภคให้น้อยที่สุดรวมถึงผู้ประกอบการต้องสามารถอยู่ได้ ไม่ประสบภาวะขาดทุน หรือใช้วิธีเน้นการส่งออกอย่างเดียว เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบริโภคต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ได้มอบแนวทางว่าหากต้องปรับขึ้นจริงตามต้นทุน เมื่อต้นทุนปรับลดลงมาก็ต้องปรับลดราคาลงตามด้วย ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่าต้นทุนด้านพลังงาน รวมถึงข้าวสาลีปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น