รีบเลย ศาลล้มละลายกลางแจงเจ้าหนี้สินมั่นคง ยังยื่นขอชำระหนี้ตามปกติ ได้ถึง 25 ก.พ.นี้

116
0
Share:
รีบเลย ศาลล้มละลายกลาง แจง เจ้าหนี้ สินมั่นคงประกันภัย ยังยื่นขอ ชำระหนี้ ตามปกติ ได้ถึง 25 ก.พ.นี้

จากกรณีที่มีเจ้าหนี้มายื่นร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางเผื่อขอชำระหนี้เกินเวลาต่อบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากคดีฟื้นฟูกิจการนั้น เบื้องต้นมีการชี้แจงว่าเจ้าหนี้ยังสามารถยื่นขอโทษชำระหนี้ได้ตามปกติเพราะยังไม่เกินกำหนดเวลา

โดยรายละเอียดจากศาลล้มละลายกลางชี้แจงว่า

ตามที่มีเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ มายื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำขอรับชำระหนี้เกินกำหนดเวลาต่อศาลล้มละลายกลางเป็นจำนวนหลายรายนั้น

เนื่องจากหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้จัดพิมพ์และจ่ายให้แก่สมาชิกหรือประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ดังนั้น จึงครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา ๙0/๒๖ วรรคหนึ่ง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 กรณีจึงยังอยู่ในระยะเวลาที่เจ้าหนี้อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทัษ์ทรัพย์ได้ มิได้ล่วงพ้นกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้แต่อย่างใด

ศาลจึงมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทัษ์ทรัพย์เปิดรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ต่อไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

อนึ่ง ขอให้เจ้าหนี้รีบไปดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์2566ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go .th
2.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดี ดังนี้
2.1กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 255 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือ
2.2กรมบังคับคดี ซอยบางขุนนนท์ 1 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร หรือ
2.3 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความคืบหน้าของคดีและรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ต่อไปศาลล้มละลายกลาง