ล็อกตำบล! อุบลฯ หลังติดโควิดวันเดียว 19 ราย คลัสเตอร์จากกทม.-สมุทรปราการ

212
0
Share:

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกประกาศข้อกำหนดบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้

.

1.ห้ามออกนอกพื้นที่ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เว้นแต่กรณีจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 น.-04.00 น. เว้นแต่กรณีจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3.งดการชุมนุมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
4.งดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นงานศพ โดยขออนุญาตต่อศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.)ในพื้นที่
5.การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในร้านอาหารทั่วไป ร้านข้าวต้ม รถเข็น และแผลลอย งดรับประทานในร้าน แต่ให้ชื้อกลับไปบริโภคที่บ้าน
6.งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
7.ผู้มีเหตุอันสงสัยว่าติดเชื้อให้กักตัวอยู่ในเคหสถาน 14 วัน และปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคและสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 -21 พ.ค.2564

.

ซึ่งก่อนหน้านี้อุบลราชธานี ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด เป็นแรงงานกลับจากทำงานกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ และนำเชื้อมาแพร่ระบาดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ในครัวเรือนของตำบลท่าไห จึงมีการออกคำสั่งปิดพื้นที่ตำบลท่าไห ทั้งตำบลเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย โดยขณะนี้ จ.อุบลราชธานี ได้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเเล้ว 289 คน รักษาหาย 172 คน กำลังรักษา 115 คน เสียชีวิต 2 คน