วิกฤต! เชียงใหม่ติดโควิดวันเดียวพุ่ง 148 ราย

287
0
Share:
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อวันนี้ 148 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 264 ราย รักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาล 195 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงทั้งหมด โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดจากทางสาธารณสุขเชียงใหม่เย็นวันนี้
.
ขณะที่วันนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาแล้ว เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเบื้องต้นโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับได้ 280 เตียง
.