“วิษณุ เครืองาม” 3 พ.ค.ยืนยันซื้อเหล้ากลับไปดื่มที่บ้านได้

510
0
Share:

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 6 ที่ระบุว่า “สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน”
.
ยืนยันว่า สามารถซื้อและนำกลับไปดื่มที่บ้านได้ โดยเครื่องดื่มสุรา เบียร์ ไวน์ แม้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย ไม่ใช่สินค้าต้องห้าม แปลว่าซื้อกันได้ขายกันได้ เพียงแต่เป็นห่วงซื้อแล้วดื่ม และเกิดการมั่วสุม ไม่เว้นระยะห่าง ดังนั้นถ้าเป็นการซื้อจากร้านแล้วกลับไปบริโภคดื่มที่บ้านก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่หากซื้อและดื่มในร้านถือเป็นความผิด / แต่หากพบฝ่าฝืนให้บริโภค ดื่มที่ร้าน ก็จะเป็นความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ
.
ส่วนการชุมนุมมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้ระมัดระวังเพราะยังมีความเสี่ยงในความผิดเรื่องการเว้นระยะห่าง และหากพบว่าเป็นการมั่วสุมดื่มสุราในช่วงเคอร์ฟิว ก็จะมีความผิดอีกฐานหนึ่งเช่นกัน