“ศักดิ์สยาม” สั่งเร่งแก้ปัญหารอรับสัมภาระผู้โดยสาร หลังพบบางสายการบินใช้เวลารอนาน

54
0
Share:
“ศักดิ์สยาม” สั่งเร่งแก้ปัญหา รอรับสัมภาระผู้โดยสาร หลังพบบางสายการบินใช้เวลา รอนาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการให้บริการนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเฉพาะปัญหาการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระล่าช้า ทำให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอนาน ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องจากช่วงโควิด-19 ที่บริษัทผู้ให้บริการได้ปรับลดกำลังคนลง และขณะนี้ยังเพิ่มกลับเข้ามาไม่เพียงพอ ส่งผลให้บางเที่ยวบินใช้เวลารอนานกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เกินเป้าหมายสถิติเดิมก่อนเกิดโควิด-19 เมื่อปี 62 ที่ผู้โดยสารรอกระเป๋าไม่เกิน 30 นาที

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคม เชิญผู้ให้บริการเข้ามาหารือในสัปดาห์หน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมากขึ้น หลังการประชุมเอเปค และการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย ที่ล่าสุด 10 เดือนแรกของปีนี้ทะลุ 200 ล้านคนครั้งแล้ว