สนามบินเบตงคืบหน้า 90%

1223
0
Share:

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ว่า ขณะนี้ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟฟ้าสนามบิน และอาคารที่พักผู้โดยสารของกรมท่าอากาศยาน อยู่ที่ประมาณ 90% แล้ว ซึ่งงานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(บวท.) ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา และผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้ว ส่วนงานก่อสร้างอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ VOR / DME ก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้วเช่นกัน
.
ส่วนความคืบหน้าในการขอจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของบวท. และกรมอุตุนิยมวิทยา ขณะนี้มีความชัดเจนเรื่องการอนุญาตใช้พื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอเอกสารให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อนุมัติจัดตั้งต่อไป
.
นอกจากนี้ได้พิจารณาการใช้ท่าอากาศยานเบตง ในขณะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเป็นสนามบินอนุญาตเพื่อทำการบินทดสอบอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการขออนุญาตเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงในลักษณะที่ขึ้นลงชั่วคราวก่อน